game có vẻ hay đó ad, cho hỏi có autoreset ko vậy?