Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Raklion Event.


Số người tham gia tối đa : 10


Địa điểm bản đồ: map Raklion


Toạ Độ: 175 25 (Map Raklion Boss)Vật phẩm rớt: Đồ Exl cấp cao ( có thể rớt nhiều món )
Sự Kiện bao gồm 3 giai đoạn :


Giai đoạn 1: tiêu diệt tất cả nhện con.
- Giai đoạn 2: Tiêu diệt tất cả trứng nhện để dụ Boss Selupan xuất hiện.
- Giai đoạn 3: Tiêu diệt Boss Selupan.