Chào các bạn!
Sau đây là thông tin phân bố cấp bậc của các Set đồ giáp trụ cũng như vũ khí, giúp các bạn hiểu rõ hơn để đăng ký nhận thưởng sự kiện.

Chủng tộc Giáp trụ
Phù Thủy 1: set Vải Thô
2: set Xương
3: set Nhân sư
4: set Ma Thuật
5: set Triệu Hồn
6: set Ma Vương
7: set Ánh Trăng
8: set Thần Ma (380 Level)
Socket 1: set Quỷ Vương
Socket 2: set Thái Âm
10: Set Ma Thuật (cấp 2)
Chiến Binh 1: set Da, Đồng
2: set Trâu Xanh
3: set Thiên Kim, Thiết Phiến
4: set Hoả Long
5: set Hắc Long, Phượng Hoàng
6: set Thần Long
7: set Hắc Điểu
8: set Quyền Năng (380 Level)
Socket 1: set Hoàng Long, set Thần Thoại
Socket 2: set Linh Phong
10: Set Hỏa Long (cấp 2)
Tiên Nữ 1: set Lụa, Trinh nữ
2: set Thiên Thanh
3: set Ngọc Bích
4: set Kim Ngân
5: set Giai Nhân
6: set Thánh Nữ
7: set Nữ Thần
8: set Thái Bình (380 Level)
Socket 1: set Anh Vũ, set Thiên Vũ
Socket 2: set Lộ Dương
10: Set Kim Ngân (cấp 2)
Đấu Sĩ 4: set Phong Vũ
5: set Lôi Phong
6: set Cuồng Phong
7: set Hỏa Thần
8: set Hồng Long (380 Level)
Socket 1: set Hủy Diệt, set Bóng Ma
Socket 2: set Âm Binh
Chúa Tể 3: set Thiết Ma
4: set Huyền Thiết
5: set Hắc Vương
6: set Chí Tôn
7: set Hoàng Kim
8: set Thái Dương (380 Level)
Socket 1: set Đế Vương
Socket 2: set Ánh Sáng
Thuật Sĩ 3: set Thuật sĩ
4: set Hỏa Thiên
5: set Ma Pháp
6: set Phục Ma
7: Không có
8: set Bão Điện(380 Level)
Socket 1: set Nữ Vương, set Chiêm Tinh
Socket 2: set Sắc Yêu
Quyền Binh 4: set Địa Long
5: set Bạch Hổ
6: set Quyền Lực
7: Không có
8: set Bạch Long (380 Level)
Socket 2: set Huyết Long
Chủng tộc Vũ khí
Phù Thủy 1: Gậy Xương, Gậy Tiên, Gậy Rắn
2: Gậy Sét, Gậy Đầu Lâu
3: Gậy Ma Thuật, Gậy Phục Sinh
4: Gậy Lôi Phong, Gậy Hủy Diệt
5: Gậy Triệu Hồn, Gậy Hỏa Long
6: Gậy Kundun
7: Gậy Thiên Sứ, Gậy Mãng Xà
8: Gậy Thần Ma (380 Level)
Socket 1: Gậy Quỷ Vương
Socket 2: Gậy Ngũ Sắc, Gậy Thái Âm
10: Gậy Hỏa Long (cấp 2)
Chiến Binh 3: Kiếm Điện, Hỏa Đao
4: Kiếm hủy diêt, Rìu Hỏa Long, Kiếm Băng
5: Thiên Tử kiếm
6: Cuồng Phong Đao, Thiên Ma Kiếm
7: Ỷ thiên đao, Vuốt Quỷ
8: Đao Quyền Năng (380 Level)
Socket 1: Ngọc Bích Kiếm, Hỏa Long Kiếm
Socket 2: Linh Phong Kiếm, Đao Hàn Băng, Ma Đao
10: Thiên Tử Kiếm (cấp 2)
Tiên Nữ 1: Cung Bạc, Nỏ Rắn
2: Nỏ Thiên Thanh, Nỏ Kim Ngân
3: Mai Hoa cung
4: Nỏ Thánh
5: Cung Thiên Mệnh, Nỏ Hỏa Long
6: Cung Thiên Thần, Nỏ Thánh Nữ
7: Mỹ Nhân Cung, Nỏ Thánh Nữ, Cung Thần Ưng
8: Cung Thái Bình (380 Level)
Socket 1: Cung Thiên Vũ
Socket 2: Cung Thiên Sứ, Nỏ Quỷ
10: Nỏ Hỏa Long (cấp 2)
Đấu Sĩ 4: Lôi Phong đao
5: Ảo Ảnh đao
6: Hỏa Tinh Kiếm
7: Đao Sinh Mệnh
8: Đao Hồng Long (380 Level)
Socket 1: Bá Vương Kiếm
Socket 2: Hỏa Thiên Kiếm
Chúa Tể 2: Quyền trượng Chiến
3: Quyền trượng Thép
4: Quyền trượng Bóng Tối
5: Quyền trượng Tối Cao, Quyền trượng Kim Cương
6: Quyền trượng Đại Vương, Quyền trượng Thiên Tử
7: Quyền Trượng Băng Giá
8: Quyền trượng Thái Dương (380 Level)
Socket 1: Trượng Lôi Phong
Socket 2: Trượng Sấm Sét
10: Trượng Thiên Tử (cấp 2)
Thuật Sĩ 1: Gậy Phép Thuật
2: Gậy Gió
3: Gậy Triệu Hồi
4: Gậy Ánh Bạc, Sách Hoả Kỳ Lân
5: Khuyển Xích Quỷ, Sách Quỷ Kiếm
6: Gậy Thiên Nữ, Sách Ma Công
7: Gậy Hồng Ngọc
8: Khuyển Bão điện (380 Level)
Socket 1: Gậy Chiêm Tinh
Socket 2: Gậy Huyết Quỷ
10: Gậy Thiên Nữ (cấp 2)
Quyền Binh 4: Nắm đấm Địa Long
5: Nắm đấm Bạch Hổ
6: Nắm đấm Quyền Lực
7:
8: Vuốt Phượng Hoàng (380 Level)
Socket 2: Vuốt Huyết Long
10: Vuốt Thiên Tử