Cách ép Wing cấp 1
1/ Tạo vũ khí chaos

- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Tạo vũ khí Chaos ".


- Cần có :
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên.
+ 1 hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là 4 ( + càng cao % càng cao, có thể để nhiều item vào nhằm tăng % ).


- Tỉ lệ tối đa : 100%.


- Khi thành công sẽ đc ngẫu nhiên 1 trong 3 loại vũ khí chao ( DW DK Elf ). Nếu thất bại thì tất cả nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ.


2/ Tạo Cánh cấp 1


- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Kết hợp bình thường ".


- Cần có :
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên.
+ 1 vũ khí Chaos +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
+ 1 hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là 4 ( + càng cao % càng cao, có thể để nhiều item vào nhằm tăng % ).


- Tỉ lệ tối đa : 100%.


- Khi thành công sẽ đc ngẫu nhiên 1 trong 4 loại cánh cấp 1 ( DW DK Elf SM ). Nếu thất bại thì tất cả nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ.
Cách ép Wing cấp 2

1/ Tạo cánh cấp 2 cho DW, DK, Elf, MG, SM

- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Kết hợp bình thường ".


- Cần có :
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên.
+ 1 Cánh cấp 1.
+ 1 Lông Vũ.
+ 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên ( + càng cao % càng cao, có thể để nhiều item vào nhằm tăng % ).


- Tỉ lệ tối đa : 90%.


- Khi thành công sẽ đc ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh ( DW DK Elf MG SM ). Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mất.


2/ Tạo áo choàng cho Rage Fighter và Darklord


- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Kết hợp bình thường ".


- Cần có :
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên.
+ 1 Cánh cấp 1.
+ 1 Huy hiệu hoàng tộc.
+ 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên ( + càng cao % càng cao, có thể để nhiều item vào nhằm tăng % ).


- Tỉ lệ tối đa : 90%.


- Khi thành công sẽ đc ngẫu nhiên 1 trong 2 loại áo choàng ( RF DL ). Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mất.


Cách ép Wing cấp 3

1/ Tạo Lông Vũ Condor


- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Kết hợp bình thường ".


- Cần có :
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên.
+ 1 Ngọc Sáng Tạo.
+ 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 ( nén 10 viên ).
+ 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4 ( + càng cao % càng cao )
+ 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4 ( + càng cao % càng cao )


- Tỉ lệ tối đa : 60%.


- Khi thành công sẽ được Lông Vũ Condor . Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mất.


2/ Tạo Cánh cấp 3


- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Kết hợp bình thường ".


- Cần có :
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên.
+ 1 Ngọc Sáng Tạo.
+ 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 ( nén 10 viên ).
+ 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 ( nén 10 viên ).
+ 1 Lông vũ Condor.
+ 1 Linh hồn Condor.
+ 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4 ( + càng cao % càng cao, có thể dùng nhiều item để tăng % )


- Tỉ lệ tối đa : 40%.


- Khi thành công sẽ được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại W3. Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mất.

Công thức ép Wing 2.5:
1. Nguyên liệu:

- 1 cánh cấp 2
- 1 ngọc Sáng Tạo
- 1 ngọc Hỗn Nguyên
- 1 vật phẩm định dạng cánh​
2. Nơi ép:
- Goblin Chaos ở Noria​
3. Khi xoay thất bại sẽ mất hết nguyên liệu ép
Vật phẩm định dạng cánh bạn có thể tìm kiếm ở Mesuda , Kundun

Lưu ý:


Cánh cấp 2 nào theo nguyên liệu đó --> Để tạo ra cánh 2.5 tương ứng
Tỉ lệ mặc định quay Wing 2.5 Open ở sever là 50% (thay đổi sẽ có thông báo rỏ ràng)


Hướng dẫn xoay Wing SS8

Wing SS8 là 2 loại Wing mới nhất được Ban Quản Trị Game cập nhật ở bản Update này. Gồm 2 loại là Wing Thiên Thần Ác Quỷ và Wing Thần Thoại. Với hình ảnh đồ họa hoàn toàn mới và tính năng vượt trội, sức mạnh của những chiếc Wing mới này không diễn tả hết được. Sỡ hữu được những chiếc Wing này là niềm mong ước của tất cả các game thủ của MUFPT

Hình ảnh minh họa:

Wing Thiên Thần - Ác QuỷWing Thần Thoại


Chi tiết vật phẩm:
  • Tăng khả năng loại bỏ sức Phòng thủ 5%
  • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn Nội lực 5%
  • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn HP 5 %
  • Tăng khả năng phản đòn khi cận chiến 5%
Cấp độ sử dụng: Level 400
Class sử dụng: Tất cả các class.
NPC Mix Wing tại Lorencua Sub1 ( Tọa độ: 141 123)

Nguyên liệu yêu cầu :
  • 1 Lông Vũ Pha Lê X 1
  • 1 Wing 3 (tối thiểu + 9 + option ) X1
  • 1 Chaos
  • 1 Cụm Ngọc Ước Nguyện 30 viên
  • 1 Cụm Ngọc Tâm Linh 30 viên
Tỉ lệ thành công Tối đa là: 50% ( bao gồm cả các loại ngọc tỷ lệ )Để chế tạo Lông Vũ Pha Lê, W8 và wing 2.5 các bạn đến gặp NPC Mix Wing tại Lorencua Sub1 ( Tọa độ: 141 123):

* Cách chế tạo Lông Vũ Pha Lê :

Nguyên liệu gồm:
1 Lông Vũ Condor
1 Linh Hồn Condor
1 Cụm 30B
1 Cụm 30S